PwC Việt Nam ký kết Biên bản Hợp tác với Tổ chức Đào tạo Smart Train

Hôm nay (24/1), Công ty PwC Việt Nam và Tổ chức Đào tạo Smart Train đã ký biên bản tăng cường hợp tác giữa hai bên nhằm mục tiêu tạo ra môi trường cho DN tương tác, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi chuyên môn với các chuyên gia, lãnh đạo DN của cả hai bên.

PwC Việt Nam ký kết Biên bản Hợp tác  với Tổ chức Đào tạo Smart Train

Lễ ký kết có sự tham dự của bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), các đại diện đến từ Hội Kế toán Tp.HCM (HAA), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), Hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) và Hội Kế toán Công chứng Úc (CPA).

Trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang dần tiệm cận với những quy chuẩn, chuẩn mực toàn cầu trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trên thị trường, việc nâng cao năng lực quản trị công ty là yêu cầu thiết yếu đối với các cấp lãnh đạo doanh nghiệp. Theo đó, cả lãnh đạo và các cấp quản lý của công ty đều cần cập nhật các kiến thức tổng hợp, chuyên sâu và sự hiểu biết các thông lệ hàng đầu về quản trị công ty, kế toán quản trị, kế toán tài chính, rủi ro, kiểm soát rủi ro, v.v…

Là công ty cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới, PwC thường xuyên tổ chức và đóng góp ý kiến chuyên gia tại các sự kiện lớn, các hội thảo chuyên sâu trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, tài chính, rủi ro, an ninh mạng …

Ông Hoàng Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng thị trường trong nước của PwC Việt Nam cho biết, sự hợp tác giữa PwC Việt Nam và Smart Train sẽ tạo ra cơ hội và môi trường tương tác giữa các doanh nghiệp

Ngoài ra, PwC cũng đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác xây dựng hành lang pháp lý, luật, và các nghị định, đóng góp nhiều sáng kiến quan trọng trong việc tăng cường quản trị công ty, nâng cao chất lượng kế toán, quản lý tài chính, quản lý rủi ro, kiểm toán, kiểm toán nội bộ.

Ông Hoàng Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng thị trường trong nước của PwC Việt Nam cho biết, "sự hợp tác giữa PwC Việt Nam và Smart Train có vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ hội và môi trường tương tác giữa các doanh nghiệp, và giữa các doanh nghiệp với các chuyên gia hàng đầu của mạng lưới PwC".

Ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh, Giám đốc Điều hành Smart Train cũng khẳng định, PwC và Smart Train sẽ tạo ra cầu nối cho các chuyên gia trong và ngoài nước,…với các cấp lãnh đạo và quản lý của các doanh nghiệp

Chia sẻ về lễ ký kết, ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh, Giám đốc Điều hành Smart Train cũng khẳng định, "thông qua việc hợp tác tổ chức các cuộc tọa đàm, hội nghị, hội thảo với những chủ đề thiết thực cho doanh nghiệp, PwC và Smart Train sẽ tạo ra những cầu nối chia sẻ thông tin, bồi dưỡng nghiệp vụ và trao đổi chuyên môn bổ ích giữa các chuyên gia quản trị, kế toán, tài chính trong và ngoài nước,…với các cấp lãnh đạo và quản lý của các doanh nghiệp".

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính khẳng định, việc tăng cường nhận thức và tính tuân thủ của doanh nghiệp về quản trị, tài chính, kế toán, kiểm toán, rủi ro và kiểm soát của các thành viên thị trường là cần thiết

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính cho biết, việc tăng cường nhận thức và tính tuân thủ của doanh nghiệp với các yêu cầu và quy định của các cơ quan quản lý nhà nước về quản trị, tài chính, kế toán, kiểm toán, rủi ro và kiểm soát của các thành viên thị trường là rất cần thiết. Việc hợp tác giữa các đơn vị chuyên nghiệp như PwC và Smart Train sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, các lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, và giúp các cơ quan quản lý thuận lợi hơn trong công tác quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp.