Ông Huỳnh Khánh Toàn làm Trưởng ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Ông Huỳnh Khánh Toàn làm Trưởng ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định phân công công tác của UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, phân công ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm Trưởng ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.