Vietsovpetro có Tổng giám đốc và Chánh kinh tế mới

Vietsovpetro có Tổng giám đốc và Chánh kinh tế mới

Ngày 21/5, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc và Chánh kinh tế Vietsovpetro.