Ông Đặng Văn Thành làm Chủ tịch Câu lạc bộ Thương hiệu Việt

Ông Đặng Văn Thành làm Chủ tịch Câu lạc bộ Thương hiệu Việt

Câu lạc bộ Thương hiệu Việt (VBC) trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ I (2018 – 2020). Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Câu lạc bộ.