Quảng Ninh: An Bình Phát phải nộp bổ sung 1 tỷ đồng thuế GTGT do “kê khai thiếu”

Theo kết luận thanh tra thuế, Công ty CP Thương mại An Bình Phát có trách nhiệm nộp bổ sung số tiền 1 tỷ đồng do kê khai thiếu thuế GTGT tại dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư xã Hồ

Thanh tra Bộ Tài chính vừa có kết luận về việc thanh tra hành chính tại Cục thuế Quảng Ninh, thời kỳ 2018 và các thời kỳ có liên quan.

Đáng chú ý, tại kết luận về trường hợp nộp thiếu thuế GTGT của Công ty CP Thương mại An Bình Phát có địa chỉ tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Cụ thể, An Bình Phát phải nộp thuế GTGT tăng lên là 1.000.000.000 đồng vào ngân sách Nhà nước do kê khai thiếu.

Trước đó, ngày 17/10/2014, UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2368/QĐ-UBND phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất với dự án đầu tư xây dựng - Kinh doanh hạ tầng khu dân cư xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều.

Đến năm 2019, Công ty đã nộp đầy đủ số tiền còn phải nộp là 8.256.555.118 theo thông báo nộp tiền sử dụng đất số 5676.1/TB/CCT của Chi cục Thuế Thị xã Đông Triều đối với diện tích 49.968,94m2. Cụ thể là số tiền sử dụng đất 41.479.038.515 đồng trừ đi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 32.222.483.397 đồng ( trong đó 11 tỷ đồng là chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn trả Nhà nước và  22.222.483.397 đồng giải phóng mặt bằng ứng trước).

Quảng cáo

" Việc công ty An Bình Phát bàn giao lại 20% mặt bằng đất cho UBND xã Đông Triều căn cứ theo công văn số 580/UBND ngày 26/4/2014 để UBND thực hiện bán đấu giá phần đất trưng dụng vẫn chưa được lập hóa đơn theo quy định Nhà nước. Kết luận thanh tra thuế nêu rõ.

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi bổ  sung Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC cho thấy: “b. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả trường hợp hàng hóa dịch vụ là dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi và trả lương thay cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất”.

Còn theo Khoản 3, Khoản 5, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, vay, biếu đã quy định rõ ràng: “3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoăc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả lương thay là giá tính thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”.

Như vậy, việc Công ty An Bình Phát bàn giao lại 20% diện tích mặt bằng dự án cho UBND tỉnh Quảng Ninh là hình thức Công ty bán, trao đổi với Nhà nước và phải xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT đầu ra của phần cơ sở hạ tầng tương ứng với 20% diện tích đất trưng dụng. Thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm bàn giao mặt bằng (năm 2014), trị giá xuất hóa đơn là 11 tỷ đồng (10 tỷ đồng chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và 1 tỷ đồng thuế GTGT) ghi nhận trên thông báo thu tiền sử dụng đất của Chi cục Thuế Đông Triều năm 2017.

Ngoài khoản tiền nộp thuế GTGT tăng thêm 1 tỷ đồng, công ty An Bình Phát có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, kê khai thuế với số chênh lệch chưa được chi trả là 5.874.264.000 đồng (dựa theo giá trị ghi nhận phương án 16.874.264.000 đồng tại Quyết định số 2368/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh năm 2014).

Có thể bạn quan tâm

Đô thị Hòa Lạc được định hướng là đô thị khoa học công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ cao của cả nước; trung tâm đại học quốc gia và cao đẳng; trung tâm y tế, …

Thứ sáu, 10/07/2020