Quý 4/2017 Hoàng Anh Gia Lai lỗ ròng 58,5 tỷ đồng, cả năm vẫn lãi 629 tỷ đồng

Trong quý 4/2017, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu bán bò sụt giảm 88% chỉ đạt 102 tỷ đồng, bán mủ cao su giảm còn 52 tỷ đồng… Lợi nhuận quý 4 lỗ tới 58,5 tỷ đồng.

Quý 4/2017 Hoàng Anh Gia Lai lỗ ròng 58,5 tỷ đồng, cả năm vẫn lãi 629 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2017 với các chỉ tiêu kinh doanh sụt giảm rất mạnh.

Cụ thể, trong quý 4, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh chỉ đạt 1.160 tỷ đồng, trong khi quý 4 năm trước đạt 1.800 tỷ đồng.

Trong đó, mảng trái cây bắt đầu đóng góp doanh thu lên tới 392 tỷ đồng, dịch vụ cho thuê là 257,8 tỷ đồng và dịch vụ khác là 223 tỷ đồng, vẫn tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tập đoan cho biết, mảng dịch vụ cho thuê và dịch vụ khác tăng 193 tỷ đồng do tăng dịch cho thuê tại dự án khu phức hợp HAGL – Myanmar.

Tuy nhiên, mảng bán mủ cao su chỉ đạt 52,5 tỷ đồng doanh thu, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán bò giảm mạnh tới 88% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 103 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty thiếu vốn lưu động để tài trợ cho ngành bò, nên chỉ duy trì đàn bò ở mức dùng để tận dụng nguồn phân cung cấp cho mảng nông nghiệp.

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá sụt giảm mạnh chỉ bằng 1/3 cùng kỳ năm trước, đạt 99 tỷ đồng. Doanh thu bán căn hộ chỉ đạt 32,8 tỷ đồng.

Tập đoàn không ghi nhận doanh thu từ 3 mảng bán bắp, bất động sản đầu tư, chuyển nhượng bất động sản.

Trong kỳ này, chi phí lãi vay của tập đoàn đã giảm đáng kể từ 453 tỷ đồng giảm còn 387 tỷ đồng, giảm các khoản lỗ khác. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 53 tỷ đồng lên 155 tỷ đồng do không còn khoản hoàn nhập gần 81 tỷ đồng chi phí dự phòng như quý 4 năm trước. 

Quý 4/2017 tập đoàn ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9,8 tỷ đồng. Só lỗ ròng công ty mẹ lên tới 58,5 tỷ đồng, nhưng cả năm vẫn lãi ròng 629 tỷ đồng.

Luỹ kế lợi nhuận trước thuế cả năm vẫn đạt 1.055 tỷ đồng, vượt 90% so với kế hoạch đề ra và lãi sau thuế đạt 1.032 tỷ đồng. Đây là kết quả tích cực sau khi tái cơ cấu mạnh mẽ năm qua, khắc phục tình trạng thua lỗ với số lỗ kỷ lục tới gần 1.600 tỷ đồng trong năm 2016. Chỉ số EPS hiện đạt 724 đồng.

 >> Hoàng Anh Gia Lai: "Lỗi đánh máy" gây sai lệch 118 tỷ đồng?