Quy hoạch thành khu đô thị, Gia Lâm khẩn trương lập hồ sơ 12 tuyến đường mới

Với định hướng quy hoạch Gia Lâm thành khu đô thị, huyện phải khẩn trương lập hồ sơ dự toán 12 tuyến đường đang thực hiện để tiến hành bồi thường GPMB, tạo quỹ đất sạch để xây dựng hạ tầng giao thông.

Quy hoạch thành khu đô thị, Gia Lâm khẩn trương lập hồ sơ 12 tuyến đường mới

Theo nhận định của Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Gia Lâm là huyện cửa ngõ Thủ đô, kết nối toàn bộ tuyến Đông Bắc nên còn nhiều tiềm năng phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. 

Trong khi đó, hiện nay huyện vẫn chưa xây dựng xong quy hoạch 1/5.000 do đơn vị thực hiện cũ không đủ năng lực. Vì vậy, Chủ tịch \Nguyễn Đức Chung đồng ý với đề xuất chấm dứt hợp đồng với đơn vị thực hiện cũ và giao Viện Quy hoạch phối hợp với các sở ngành thực hiện xong quy hoạch trong năm 2018.

Trong đó, huyện Gia Lâm cần thực hiện ngay việc lập hồ sơ dự toán 12 tuyến đường đang thực hiện để các cấp phê duyệt và giao các đơn vị liên quan cắm mốc giới ở các tuyến đường này song song tiến hành bồi thường GPMB, tạo quỹ đất sạch để xây dựng hạ tầng giao thông. 

Ngoài ra, huyện cũng cần khẩn trương tháo gỡ khó khăn cấp "sổ đỏ" cho 5.000 thửa đất; xử lý nghiêm 400 trường hợp vi phạm TTXD còn tồn tại, dứt khoát không để tình trạng biến đất nông nghiệp thành đô thị…