Sabeco có Tổng giám đốc mới thay ông Nguyễn Thành Nam

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước - Giải khát Sài Gòn – Sabeco (mã SAB) vừa công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị liên quan đến vấn đề thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao.

Sabeco có Tổng giám đốc mới thay ông Nguyễn Thành Nam

Cụ thể, căn cứ biên bản họp ngày 21/7, HĐQT công ty thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Nam kể từ ngày 31/7/2018.

Đồng thời, HĐQT Saeco thống nhất bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật thứ hai đối với ông Neo Gim Siong Bennett, Phó Tổng giám đốc thay thế cho ông Nam kể từ ngày 1/8.

Như vậy, ông Nguyễn Thành Nam sẽ rời chức vụ Tổng giám đốc Sabeco sau một năm được Bộ Công Thương bổ nhiệm.

Tháng 5/2017, ông Nguyễn Thành Nam được Bộ Công Thương bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Sabeco sau gần một năm vị trí này bị bỏ trống.

Ông Nam sinh năm 1970 tại Hà Nội. Năm 1991, ông bắt đầu làm việc tại Sabeco với chức vụ là nhân viên Phân xưởng Cơ khí.

Trong 25 năm công tác tại công ty này, ông Nam đã kinh qua nhiều vị trí, trong đó có Phó phòng cung ứng, tổ trưởng, Phó tổng giám đốc.