Sacombank tiếp tục thay đổi nhân sự cấp cao

Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (mã: STB) vừa bổ nhiệm các vị trí Trưởng kiểm toán nội bộ và 2 vị trí Phó tổng giám đốc mới.

Sacombank tiếp tục thay đổi nhân sự cấp cao

Cụ thể, Sacombank bổ nhiệm ông Trần Minh Khoa sinh năm 1974 hiện là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khu vực Bắc Trung Bộ vào vị trí Trưởng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 15/9/2017.

Ông Lê Đức Thịnh, sinh năm 1971, trước đó là trưởng Kiểm toán nội bộ, được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 15/9/2017.

Ngoài ra, Sacombank cũng tuyển dụng và bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quế Chi giữ chức Phó Tổng giám đốc của ngân hàng này kể từ ngày 5/9/2017.

Năm 2017 là một năm đầy biến động với Sacombank. Trong ĐHCĐ thường niên ngày 30/6/2017,  ông Dương Công Minh, Chủ tịch Tập đoàn Him Lam đã được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT ngân hàng thay cho lãnh đạo cũ. Vài ngày sau đại hội, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm cũng đã được HĐQT Sacombank bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc thay thế cho ông Phan Huy Khang.

Sau khi nhóm cổ đông Dương Công Minh tham gia điều hành, Sacombank đã quyết định "thay máu" hàng loạt lãnh đạo cấp cao tại Sacombank Lào, Campuchia và Công ty Kiều hối Sacombank (SBR).

>> Ông Dương Công Minh muốn “Win-Win” khi Sacombank “kết hôn” với Dai–ichi Life Việt Nam