Sau một năm biến động nhân sự cấp cao, Vinataba nộp về ngân sách hơn 11.300 tỷ đồng

Năm 2019, Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) thông báo nộp ngân sách Nhà nước 11.371 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2020, Vinataba sẽ nộp vào ngân sách từ hơn 11.300 tỷ đồng

Thông báo về kết quả kinh doanh, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cho biết, tổng doanh thu năm 2019 của đơn vị đạt 25.257 tỷ đồng, bằng 101,6% kế hoạch; nộp ngân sách đạt 11.371 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.562 tỷ đồng, bằng 105,6% kế hoạch, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.303 tỷ đồng, bằng 106,6% kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty phát triển ổn định, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng, đặc biệt lợi nhuận và xuất khẩu tăng trưởng cao.

Quảng cáo

Theo ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba, năm 2020, Vinataba phấn đấu đạt doanh thu 23.844 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 11.300 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu trong năm 2020, đơn vị sẽ tập trung đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại để phát triển bền vững; từng bước áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Tổng công ty phù hợp cơ chế quản lý của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp,

Ngoài ra, đơn vị sẽ triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty, công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính giai đoạn 2019-2020 sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh do Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp giao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên và toàn Tổng công ty.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Theo chia sẻ của ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Minh Phú tại ĐHĐCĐ thường niên của công ty mới đây, năm 2019 công ty phải dồn lực vụ kiện liên quan đến cáo buộc nhập tôm thay bao bì bán vào Mỹ khiến kết quả kinh doanh giảm sâu, không hoàn thành kế hoạch

Thứ sáu, 03/07/2020