SDE tiếp tục "chây ỳ" cổ tức lần thứ 13

Theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà (SDE) sẽ lùi ngày thanh toán cổ tức năm 2011 và năm 2012 bằng tiền lần thứ 13.

SDE tiếp tục

Trước đó công ty thông báo ngày trả 29/6/2018 và thời gian mới được điều chỉnh vào 28/12/2017. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 14/11/2013 với tỷ lệ chi trả 6% cho năm 2011 và 5% cho năm 2012, tổng tỷ lệ chi trả 11%.

Nguyên nhân do hiện nay nguồn chi trả cổ tức của công ty phụ thuộc vào nguồn thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành từ phía chủ đầu tư nhưng đến thời điểm hiện tại việc thanh toán từ phía chủ đầu tư chậm hơn so với dự kiến và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để giải ngân.

Được biết, lần thanh toán cổ tức mới đây nhất của SDE là vào tháng 11/2013, Công ty thực hiện trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%.

Mặc dù đến nay, cổ tức năm 2011 và 2012 vẫn chưa được hoàn tất nhưng tại ĐHCĐ thường niên hồi tháng 6/2017, SDE vẫn thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2017 là 5-7%, cùng các chỉ tiêu kinh doanh gồm doanh số bán hàng 42,75 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 2,7 tỷ đồng.

"Không chỉ liên tục "khất lần" việc trả cổ tức, mà SDE còn đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc khi đã lỗ 3 năm liên tiếp 2015, 2016 và 2017.

Một doanh nghiệp khác là CTCP Xây dựng số 5 (VC5) cũng vừa thông báo thay đổi lần 7 ngày thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền và cổ phiếu. Ngày thông báo trước đó là 29/6/2018 và thời gian mới được lùi về một năm rưỡi, ngày 16/12/2019.

 >> Vietjet Air trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%