Tags: Kendall
Trình bày 1-1 trong số 1 mục.
  • Kylie Jenner doanh nhân tuổi teen giỏi nhất thế giới của Forbes

    Kylie Jenner doanh nhân tuổi teen giỏi nhất thế giới của Forbes

    Kylie Jenner được đưa vào hạng mục “Doanh nhân bán lẻ và thương mại điện tử”, cô cũng là nhân vật tuổi teen duy nhất trong danh sách này.