Tags: Nguyễn Thế Anh
Trình bày 1-1 trong số 1 mục.
  • Ceo Nguyễn Thế Anh: “Tôi được thừa hưởng triết lý kinh doanh từ mẹ”

    Ceo Nguyễn Thế Anh: “Tôi được thừa hưởng triết lý kinh doanh từ mẹ”

    "Tôi thấy thật hạnh phúc khi được trở thành “cộng sự” của mẹ, cùng bà trù tính và vạch ra tương lai cho H&H một cách bài bản và không kém phần “lãng mạn” CEO chuỗi showroom H&H Nguyễn Thế Anh chia sẻ.