Tags: Queensland
Trình bày 1-1 trong số 1 mục.
  • Australia cấm nhập tôm xanh, tôm nguyên liệu từ châu Á và Việt Nam

    Australia cấm nhập tôm xanh, tôm nguyên liệu từ châu Á và Việt Nam

    Lệnh cấm nhập khẩu vào Australia tôm xanh và tôm nguyên liệu của một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 9/1.