Tags: Trần Văn Tuý
Trình bày 1-1 trong số 1 mục.
  • Không đồng tình đề xuất thành lập tổ chức xúc tiến thương mại ở nước ngoài

    Không đồng tình đề xuất thành lập tổ chức xúc tiến thương mại ở nước ngoài

    Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã bác việc thành lập tổ chức xúc tiến thương mại (XTTM) Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Công thương do Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đề xuất.