Tags: Vũ Đình Nhân
Trình bày 1-1 trong số 1 mục.
  • CDO giảm sàn 25 phiên liên tục, cổ đông lo ngại về một MTM thứ 2

    CDO giảm sàn 25 phiên liên tục, cổ đông lo ngại về một MTM thứ 2

    Hiện tại, trong cơ cấu cổ đông CDO, ông Vũ Đình Nhân – chủ tịch HĐQT đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 5,2% cổ phần và cũng là người duy nhất sở hữu trên 5% cổ phần CDO.