Tags: World Bank
Trình bày 1-1 trong số 1 mục.
  • WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 2,7% năm 2017

    WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 2,7% năm 2017

    Mức dự báo giảm so với hồi tháng 6/2016 do sự không chắc chắn của nền kinh tế Mỹ và việc nước Anh rời Liên minh châu Âu.