Việt Nam có thể hưởng lợi hơn nữa từ các chuỗi giá trị toàn cầu

Việt Nam có thể hưởng lợi hơn nữa từ các chuỗi giá trị toàn cầu

Đó là nhận định được đúc rút từ hai báo cáo "Việt Nam trước ngã rẽ: Tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu thế hệ mới” và “Nghiên cứu về tăng cường năng lực cạnh tranh và liên kết của doanh nghiệp vừa và nhỏ” của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).