Tăng cường kênh phát triển du lịch, Khánh Hoà lập thêm Hội Lữ hành

Vừa qua, Hội Lữ hành Khánh Hòa - Đơn vị trực thuộc Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, chính thức được thành lập với mục tiêu liên kết các đơn vị lữ hành trên địa bàn và góp sức phát triển du lịch Khánh Hòa.

Theo ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, trong thời gian tới, Hội Lữ hành Khánh Hòa sẽ cùng chung sức với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và ngành Du lịch tích cực xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch, bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực du lịch, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến quảng bá hình ảnh đất nước, danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung và Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng đến với bạn bè quốc tế; tích cực đóng góp các ý kiến xây dựng đường lối, chính sách phát triển Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trong giai đoạn mới.

Hội Lữ hành Khánh Hòa còn có vai trò xây dựng khối đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp du lịch khi khó khăn trong hoạt động, kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch trên cơ sở trao đổi, phổ biến kinh nghiệm và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến; hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và hội viên của Hội trong quá trình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất du lịch và sản phẩm du lịch, sắp xếp lại tổ chức, cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường liên quan đến lữ hành, sản phẩm du lịch, để hội viên tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả và phát triển bền vững; phối hợp với các tổ chức liên quan trong Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam nhằm thực hiện đúng tôn chỉ đã đề ra.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm