Tạo sự bình đẳng giữa DN nhà nước và DN tư nhân

Nhờ có những nỗ lực của Chính phủ và các bộ ngành, DN có thêm “đất diễn” mạnh dạn phát triển kinh tế và các DN cũng khởi nghiệp nhiều hơn. Điều đó được thể hiện một phần trong con số GDP ấn tượng quý I/2018.

Tạo sự bình đẳng giữa DN nhà nước và DN tư nhân

Để có được tốc độ tăng trưởng này không thể không nói đến sự đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân. Chúng ta vẫn còn suy nghĩ và quan điểm làm DN nhà nước “tự hào” hơn DN tư nhân. Nhưng thực tế trên thế giới, các quốc gia có nền kinh tế phát triển đa phần là do các tập đoàn kinh tế tư nhân quyết định. Cụ thể như Hàn Quốc, Sam Sung là DN đóng góp và giữ 20% GDP của cả quốc gia. Như vậy có thể thấy, tất cả các tập đoàn DN tư nhân có vai trò rất quan trọng trong việc đẩy mạnh và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

Hiện nay, Chính phủ đang mở cửa nền kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp, cổ phần hóa… để DN tư nhân tham gia đóng góp nhiều hơn. Tôi tin với chiều hướng này, vai trò của DN tư nhân sẽ ngày càng được chú trọng và phát triển mạnh.

Tuy nhiên, để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp nhiều hơn nữa theo tôi giải pháp cơ bản vẫn là cơ chế, chính sách trong đó phải tạo được sự bình đẳng giữa DN nhà nước với DN tư nhân, tránh hiện tượng “xin – cho”. Bên cạnh đó các chính sách cần đảm bảo được sự ổn định, lâu dài để DN tư nhân yên tâm phát triển kinh tế, từ đó tạo cơ hội và tiền đề cho DN tư nhân phát triển.

Ngoài ra, việc tổ chức ngày tôn vinh doanh nhân từ cấp Trung ương đến địa phương nên được quan tâm và coi trọng hơn nữa bởi DN tư nhân đã và đang đóng góp rất lớn vào nền kinh tế chung của quốc gia.

Ông Nguyễn Hữu Thức – Giám đốc Công ty CP Gốm Chu Đậu