Tập đoàn Bảo Việt cán mốc doanh thu 1 tỷ USD

Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2016, tính đến thời điểm này đã hoàn thành vượt kế hoạch cả năm và cán mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Tập đoàn Bảo Việt cán mốc doanh thu 1 tỷ USD

Theo báo cáo nhanh kết quả kinh doanh năm 2016, đến thời điểm này, doanh thu hợp nhất ước đạt trên 24.000 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm (đặt ra là 22.504 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước hoàn thành vượt kế hoạch năm, mục tiêu đặt ra là 1.190 tỷ đồng.

Với kết quả này, Bảo Việt trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm chinh phục mốc doanh thu vượt 1 tỷ USD và về đích sớm.

Năm nay, các lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm của Bảo Việt ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, khẳng định vị trí số 1 thị trường. Nhất là bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng bứt phá, dẫn đầu thị trường khai thác mới. Còn bảo hiểm phi nhân thọ hoàn thành kế hoạch doanh thu trước hạn, tiếp tục mở rộng quy mô mạng lưới để đón đầu cơ hội tăng trưởng. Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính gia tăng quy mô tài sản đầu tư.

Ngoài việc liên tục mở rộng mạng lưới, lập các công ty tại nhiều tỉnh thành, Bảo Việt còn cho ra mắt nhiều sản phẩm tích hợp và chuyên biệt như Easy Car, Easy Life, K-care.

Với mục tiêu kế hoạch đề ra, năm 2016 cổ đông Bảo Việt dự kiến được chia cổ tức là 8%.

Thu Hằng