Tập đoàn Bảo Việt ra mắt ứng dụng Quan hệ nhà đầu tư trên Mobile App

Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) vừa hoàn thành Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2017 tích hợp trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Đồng thời, ra mắt ứng dụng Quan hệ nhà đầu tư trên Mobile App.

Tập đoàn Bảo Việt ra mắt ứng dụng Quan hệ nhà đầu tư trên Mobile App

Là một doanh nghiệp niêm yết gần 10 năm trên thị trường chứng khoán, thuộc nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (large cap) trên sàn HoSE, Bảo Việt luôn quan tâm tới nhu cầu chính đáng của nhà đầu tư, cổ đông. Năm 2018, Bảo Việt đầu tư phát triển phần mềm ứng dụng Quan hệ nhà đầu tư trên Mobile App. Với phần mềm này, các nhà đầu tư sẽ dễ dàng tiếp cận, tra cứu, tham khảo và phân tích các thông tin của Tập đoàn Bảo Việt và đơn vị thành viên. Nhờ đó, nâng cao chất lượng hoạt động Quan hệ nhà đầu tư, góp phần xây dựng hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Việc phát triển phần mềm Quan hệ nhà đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt nhằm gia tăng kênh cung cấp thông tin kịp thời, tiện dụng để nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt những thông tin trọng yếu của doanh nghiệp.

Bảo Việt sản xuất báo cáo phiên bản video, sử dụng công nghệ tiên tiến trên ứng dụng di động (Android - IOS Applications). Với phiên bản báo cáo này, các nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng… có thể dễ dàng nắm bắt thông tin doanh nghiệp trong một bức tranh tổng quát với lối thể hiện dễ hiểu, ngắn gọn và sinh động.

Việc phát triển các ứng dụng nêu trên giúp Bảo Việt giảm thiểu số lượng báo cáo bản in, đồng thời giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể truy cập và lưu trữ thông tin về Tập đoàn Bảo Việt dễ dàng.

Báo cáo Tích hợp 2017 mang thông điệp “Khẳng định thương hiệu Việt” là sự kết hợp giữa thế mạnh và nguồn lực hiện có, đồng thời tiếp thu các xu hướng mới, đưa ra các giải pháp kinh doanh mới, liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại, khẳng định uy tín thương hiệu, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

Là doanh nghiệp tiên phong thực hiện Báo cáo Tích hợp theo chuẩn mực quốc tế International Integrated Reporting Council ('the IIRC'), Bảo Việt mong muốn không ngừng gia tăng giá trị của doanh nghiệp và các bên liên quan. Việc triển khai Báo cáo Tích hợp theo chuẩn mực IIRC giúp tích hợp thông tin được lượng hóa đến các chỉ tiêu cụ thể một cách đầy đủ trên các khía cạnh tài chính, quản trị, trách nhiệm môi trường và xã hội. Bảo Việt đã sử dụng Báo cáo như một công cụ gắn kết và trao đổi với các bên liên quan một cách rõ ràng về chiến lược, kế hoạch và cách thức sử dụng nguồn lực và tạo ra các giá trị. Do đó, Báo cáo Tích hợp của Bảo Việt cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ cho việc đưa ra các quyết định đầu tư trong dài hạn.

Với mong muốn chia sẻ thông tin về công tác quản trị doanh nghiệp với nhà đầu tư và các bên tham gia thị trường, Bảo Việt đã triển khai đánh giá việc thực hiện quản trị doanh nghiệp theo thẻ điểm quản trị ASEAN. Thông qua việc trình bày cụ thể về các giải pháp, chuẩn mực thế giới về quản trị, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro đang được áp dụng tại Bảo Việt, kết hợp với diễn giải quy trình, mô hình gắn liền với các hoạt động thực tế nhằm giúp người đọc có thể hình dung được việc ứng dụng chuẩn mực quốc tế trong thực tế triển khai tại doanh nghiệp.

Lựa chọn thông điệp “Kiến tạo hệ sinh thái bền vững”, Bảo Việt tin rằng khi các doanh nghiệp cùng nhận thức về sự cần thiết của việc kiến tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh bền vững sẽ tạo nên một cộng đồng kinh doanh bền vững và từ đó đóng góp cho việc xây dựng một xã hội bền vững.

Từ năm 2016, Bảo Việt đã tiên phong thí điểm áp dụng Bộ tiêu chuẩn GRI Standards cho Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016. Bộ chỉ số GRI Standards này như thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững, phân tích cụ thể theo các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội, như là một công cụ để ghi nhận các mục tiêu, đo lường và quản lý các thay đổi nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp được bền vững hơn.

Cùng với việc thực hiện kiểm toán các chỉ tiêu tài chính bởi kiểm toán EY theo cả chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS), Bảo Việt còn kiểm toán các chỉ tiêu phi tài chính. Năm 2018 là năm thứ 2 liên tiếp Bảo Việt thực hiện đảm bảo bởi Khối Kiểm toán nội bộ các nội dung liên quan tới tiêu chuẩn thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững GRI Standards. Để đảm bảo độ tin cậy của một số chỉ số trên Báo cáo Phát triển bền vững năm 2017, Khối Kiểm toán nội bộ, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện việc đảm bảo thêm một số chỉ số phát triển bền vững so với năm 2016.

Tập đoàn Bảo Việt là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng tiêu chuẩn kiểm toán nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, các phạm vi đánh giá dựa trên các thủ tục đã được quy định tại Quy trình Kiểm toán nội bộ và các Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ quốc tế, các hướng dẫn của Viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ công bố bao gồm: GRI 202-1: Tỷ lệ của mức lương khởi điểm theo giới tính so với mức lương tối thiểu của vùng; GRI 401-1: Nhân viên tuyển mới và thôi việc; GRI 404-1: Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên; GRI 413-1: Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển và FS7: Giá trị (bằng tiền) của sản phẩm và dịch vụ được thiết kế phục vụ một lợi ích xã hội nhất định cho từng lĩnh vực kinh doanh phân theo mục đích.

Việc tiếp tục chiếm lĩnh thị trường bảo hiểm Việt Nam trong nước với vị trí số 1 trong cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chặng đường phát triển của Bảo Việt. Năm 2017, doanh thu hợp nhất năm 2017 của Bảo Việt đạt 32.748 tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với năm 2016, bằng 113,4% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 37,6%. Công ty Mẹ hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu về lợi nhuận với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 15,1%.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BVH là một trong những mã có giá trị vốn hóa tăng trưởng ổn định nhất trong rổ cổ phiếu VN30. Đóng cửa phiên ngày 20/4/2018, thị giá BVH đạt mức 99.000 đồng/cổ phiếu, ghi nhận giá trị vốn hóa đạt khoảng 3 tỷ USD.

>> Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) tăng trưởng 47,5%