Tập đoàn dệt may báo lãi hơn 1.400 tỉ đồng trong năm 2017

Tập đoàn dệt may VN (Vinatex) đã chính thức công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

Tập đoàn dệt may báo lãi hơn 1.400 tỉ đồng trong năm 2017

Theo đó, tổng doanh thu thực hiện năm 2017 đạt 45.550 tỉ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện năm qua đạt 41.255 tỉ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu toàn tập đoàn năm 2017 ước đạt 3,08 tỉ USD, vượt 2,7% so với kế hoạch tăng trưởng xuất khẩu do Thủ tướng giao.

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 1.434,4 tỉ đồng, ngang với năm 2016.

Ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Vinatex, cho hay kế hoạch năm nay tổng doanh thu toàn tập đoàn là 48.500 tỉ đồng và lợi nhuận dự kiến 1.450 tỉ đồng.

Theo Thanhnien