Tập đoàn Hoa Sen niêm yết bổ sung gần 150 triệu cổ phiếu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã: HSG) sẽ niêm yết bổ sung gần 150 triệu cổ phiếu, tương đương mệnh giá 1.500 tỷ đồng.

Ngày đăng ký niêm yết có hiệu lực là 3/7/2017. Đây là số cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức 55% niên độ 2015-2016 và chia thưởng 20%.

Trong 150 triệu cổ phiếu thì 110 triệu cổ phiếu tương ứng 55% vốn được dùng để chi trả cổ tức cho cổ đông, 40 triệu cổ phiếu tương đương 20% vốn điều lệ được dùng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nguồn chia cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/9/2016 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Công ty. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng lấy từ thặng dư vốn cổ phần đến 30/9/2016 trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán.

Quảng cáo

Số lượng cổ phiếu HSG đang niêm yết là 200 triệu cổ phiếu. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lê đã tăng lên xấp xỉ 3.500 tỷ.

Năm 2016, LNST của HSG tăng 852 tỷ đạt 1.504 tỷ, gấp 2,3 lần năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2017 vượt 855 tỷ, tăng 41% so với nửa đầu năm 2016, con số ngày năm ngoái là 605,2 tỷ. Với mục tiêu LNST là 1.650 tỷ, Công ty đã hoàn thành gần 52% kế hoạch đề ra.

>> Chủ tịch tập đoàn Hoa Sen: “Ngu gì không làm thép”

Có thể bạn quan tâm

Tại BCTC năm 2019 đã soát xét của CTCP Dầu khí Đông Đô (mã: PFL), đơn vị kiểm toán đã có ý kiến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Thứ bảy, 04/04/2020