Thế Giới Di Động phát hành thêm 6 triệu cổ phiếu

Ngày 12/3, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM có văn bản thông báo chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) thay đổi niêm yết giá trị cổ phiếu.

Thế Giới Di Động phát hành thêm 6 triệu cổ phiếu

Cụ thể, Thế Giới Di Động được phát hành thêm 6.181.084 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trước đó, MWG có 316.988.437 cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hóa trên 34.000 tỷ đồng.

Số cổ phiếu được phát hành hiếu riêng lẻ để tăng vốn nhằm thực hiện các hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A).

Đây là lần thứ 2 MWG phát hành cổ phiếu thứ hai sau đợt phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu ESOP cuối năm 2017. Trong mục tiêu ngắn hạn, MWG sẽ phát hành hơn 16 triệu cổ phiếu trong thời gian tới.