Quản trị doanh nghiệp tốt là chuyện xa xỉ?

Quản trị doanh nghiệp tốt là chuyện xa xỉ?

Mục tiêu sửa Luật Doanh nghiệp lần này là loại bỏ tối đa những quy định tạo ra rào cản, quy định không hợp lý trong gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Nhưng, doanh nghiệp có thực sự sẵn sàng thực thi đúng chuẩn mực lại là câu hỏi cần được trả lời.