Thêm một công ty con của đại gia Lê Phước Vũ giải thể

Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen, trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen chính thức chấm dứt hoạt động từ ngày 15/6. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã công bố văn bản thông báo chấm dứt hoạt độ

Theo nghị quyết số 32 của HĐQT Tập đoàn Hoa Sen ban hành ngày 15/6/2019, lý do chấm dứt hoạt động là vì doanh nghiệp đang sở hữu, vận hành hơn 10 nhà máy sản xuất từ Bắc vào Nam. Do đó, nhằm tối ưu hóa và linh hoạt trong hoạt động vận tải, HĐQT quyết định sắp xếp lại mảng vận tải, điều chuyển các phương tiện vận tải từ công ty sang các nhà máy để tăng tính chủ động trong việc điều phối vận tải, chuyên chở hàng hóa, vật liệu...

Quảng cáo

"Tại thời điểm thông qua chủ trương, theo thông báo của Tập đoàn Hoa Sen, công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen đã quyết toán, thanh lý các giao dịch; tất toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính. Ngoài ra, nhân sự thuộc công ty vừa giải thể được Tập đoàn Hoa Sen khẳng định là đã "bố trí, điều động, sắp xếp ổn định".

Việc giải thể công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen là động thái mới nhất liên quan tới kế hoạch tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình chi nhánh tỉnh, phục vụ công tác chuyển đổi các chi nhánh thành địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của tập đoàn này.

>> Áp lực nợ vay, Hoa Sen huy động 500 tỷ đồng vốn mới

Có thể bạn quan tâm

Tại BCTC năm 2019 đã soát xét của CTCP Dầu khí Đông Đô (mã: PFL), đơn vị kiểm toán đã có ý kiến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Thứ bảy, 04/04/2020