Thu ngàn tỷ mỗi năm từ Honda, Toyota và Ford, cổ phiếu VEAM vẫn "ế"

Với mức giá 14.290 đồng cho mỗi cổ phần VEAM thì chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phần (P/E) của VEAM là 5,4 lần là quá thấp so với thị trường chung. Lý do gì mà VEAM lại có giá rẻ như vậy? Thu ngàn tỷ mỗi năm từ Honda, Toyota và Ford, cổ phiếu VEAM vẫn

Thu ngàn tỷ mỗi năm từ Honda, Toyota và Ford, cổ phiếu VEAM vẫn