Thủ tướng: "VN có nhiều tiến sĩ nhưng thiếu công trình ứng dụng cho xã hội"

Trong phần phát biểu hơn 30 phút trước khi kết thúc hội nghị triển khai năm học mới 2016 - 2017 trước toàn thể lãnh đạo ngành giáo dục - đào tạo và 63 tỉnh, thành trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành nhiều thời gian đề cập tới những

Thủ tướng:

Trong phần phát biểu hơn 30 phút trước khi kết thúc hội nghị triển khai năm học mới 2016 - 2017 trước toàn thể lãnh đạo ngành giáo dục - đào tạo và 63 tỉnh, thành trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành nhiều thời gian đề cập tới những thay đổi của giáo dục.
Mở đầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận những thành tưu của ngành giáo dục trong quá trình Đổi mới 30 năm. Thủ tướng cũng ghi nhận ngành giáo dục đã bước đầu triển khai toàn diện đổi mới giáo dục, dạy học theo hướng mở, khơi gợi tư duy, sáng tạo. Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua khắc phục những bất cập của năm trước, tạo thuận lợi cho thí sinh và gia đình. Người đứng đầu Chính phủ cũng dành nhiều thời gian nói tới những bất cập của giáo dục hiện tại. Theo đó, giáo dục phổ thông chưa coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống; mà các hiện tượng bạo lực học đường hay tội phạm vị thành niên là các vị dụ. Ngoài thiếu kỹ năng sống, nhìn chung học sinh Việt Nam còn yếu ngoại ngữ. Trong khi đó, nội dung học không có giá trị thực tiễn. Giáo dục nghề nghiệp (từ TCCN tới sau ĐH) còn chưa gắn với nhu cầu xã hội ,sinh viên ra trường không tìm được việc làm. Thống kê các họp HĐND, Quốc hội nêu con số trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học thiếu việc làm, trong khi đó doanh nghiệp thì "kêu" thiếu nhân lực trình độ chuyên môn cao. Một bất cập khác là số lượng trường đại học tăng nhanh nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, chuyện đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ "có những dấu hiệu đáng lo ngại", "là biểu hiện của bệnh sính bằng cấp". "Chúng ta có nhiều tiến sĩ nhưng thiếu công trình ứng dụng cho xã hội" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận. (Tiếp tục cập nhật...)

Nhóm phóng viên VNN