Thừa Thiên Huế đầu tư gần 12.000 tỷ đồng để quy hoạch thuỷ lợi

Theo Quy hoạch thủy lợi đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đầu tư 11.939 tỷ đồng để đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu đến mức tối đa các rủi ro thiên ta

Số tiền được duy động từ ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác...(chưa bao gồm kinh phí cấp nước sinh hoạt và công nghiệp).

Trong đó, kinh phí đầu tư cho phát triển hạ tầng công trình thủy lợi  9.456 tỷ  đồng; đầu tư cho ứng phó biến đổi khai hậu và tình hình sạt lở 2.037 tỷ đồng...Giai đoạn 2017- 2025, tổng vốn đầu tư khoảng 6.040 tỷ đồng và 5.899 tỷ đồng cho giai đoạn 2026-2035.

Quy hoạch được phân 13 vùng quy hoạch cụ thể căn cứ vào vị trí địa lý và quản lý hành chính của từng địa phương.

Quảng cáo

Theo UBND tỉnh, Quy hoạch thủy lợi được xây dựng trên cơ sở định hướng Chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam, Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi (QCVN 04-05-2012).

Mục tiêu của quy hoạch là từng bước hoàn thiện hạ tầng hệ thống công trình thủy lợi; hiện đại hóa công tác quản lý, khai thác góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; góp phần xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường, giảm thiểu các thiệt hại và ảnh hưởng tiêu cực do nước gây ra đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tương lai. Đồng thời, là cơ sở để các địa phương, các ngành xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển thuỷ lợi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo giai đoạn phát triển kinh tế từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu cụ thể là điều tra, đánh giá tình hình khai thác nguồn nước trên dòng chính gồm: các công trình tạo nguồn, công trình lấy nước trên dòng chính, công trình ngăn mặn cửa sông; đánh giá sự phù hợp của các bậc thang thủy điện trên dòng chính sông Tả Trạch, sông Hữu Trạch; sông Bồ, sông A Sáp; xem xét khả năng bổ sung các công trình lợi dụng tổng hợp nhằm tạo nguồn nước, phòng lũ, phát điện trên lưu vực. Đề xuất các giải pháp đảm bảo cấp nước tưới cho khoảng 38.943,2ha đất canh tác (trong đó có 32.451,8ha lúa 2 vụ, 6.482,4 đất hoa màu và trồng cây lâu năm), với mức bảo đảm từ 75% tăng dần lên 85%; cấp nước cho khoảng 6.000ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nước lợ. Cấp đủ nguồn nước sinh hoạt cho hơn 01 triệu người dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 90% người dân được sử dụng nước đạt tiêu chuẩn quy định QCVN02/BYT. Cấp đủ nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho các khu công nghiệp

Có thể bạn quan tâm

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1 năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 657,35 triệu USD, tăng 78.57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thứ bảy, 27/02/2021