• 5 cấp độ lãnh đạo và cách để trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại

  5 cấp độ lãnh đạo và cách để trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại

  5 cấp độ nâng cao năng lực lãnh đạo sau mở ra góc nhìn rõ nét, cụ thể về điểm khác biệt giữa một lãnh đạo giỏi và một quản lý thông thường.

 • Nguyên tắc vàng của nghệ thuật làm lãnh đạo ít người hiểu được

  Nguyên tắc vàng của nghệ thuật làm lãnh đạo ít người hiểu được

  Bản chất của lãnh đạo là một nghệ thuật thuộc về phép ứng nhân xử thế, thuộc về chính con người. Khi người lãnh đạo có được mối quan hệ đúng đắn, những thứ khác tự khắc sẽ được đặt vào đúng vị trí.

 • "Nguyên tắc như tây, tình cảm như ta"

  "Nguyên tắc như tây, tình cảm như ta"

  Bên cạnh những tiêu chí mà nhà tuyển dụng đặt lên hàng đầu khi đánh giá ứng viên, đặc biệt là đối với các vị trí quản lý, làm sao để nhân viên cảm thấy tự hào và sẵn sàng nói tốt về chính “ngôi nhà” của mình luôn là bài toán cho người lãnh đạo.