Vingroup sẽ trở thành tập đoàn công nghệ-công nghiệp-dịch vụ tầm quốc tế

Vingroup sẽ trở thành tập đoàn công nghệ-công nghiệp-dịch vụ tầm quốc tế

Ngày 21/8/2018, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với hơn 50 trường Đại học hàng đầu Việt Nam. Đồng thời, Vingroup công bố định hướng trở thành Tập đoàn Công nghệ - Công nghiệp -Dịch vụ đẳng cấp quốc tế trong tương lai.