Lợi nhuận quý III của Xiaomi tăng 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái

Lợi nhuận quý III của Xiaomi tăng 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái

Tập đoàn Xiaomi - công ty Internet với điện thoại thông minh và phần cứng thông minh dựa trên cốt lõi là mạng Internet kết nối vạn vật (“IoT”) vừa công bố kết quả tổng hợp chưa kiểm toán về quý III/2018 tính đến ngày 30/9/2018.