Huawei công bố danh sách 10 sinh viên ưu tú tham gia Chương trình Học bổng “Hạt giống Viễn thông Tương lai”

Huawei công bố danh sách 10 sinh viên ưu tú tham gia Chương trình Học bổng “Hạt giống Viễn thông Tương lai”

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam ngày hôm nay công bố danh sách 10 sinh viên ưu tú Việt Nam tham gia Chương trình Học bổng “Hạt giống Viễn thông Tương lai” 2018 – một chương trình học bổng được Huawei triển khai trên toàn cầu.