• Thụy Sỹ không còn là thiên đường thuế

    Thụy Sỹ không còn là thiên đường thuế

    Bắt đầu từ ngày 1/1/2018, những thông tin về giao dịch của công dân nước ngoài trong hệ thống ngân hàng Thụy Sỹ sẽ không còn được giữ bí mật.