Hà Nội sẽ nhanh chóng xây dựng Bản đồ số quản lý giao thông

Hà Nội sẽ nhanh chóng xây dựng Bản đồ số quản lý giao thông

UBND TP. Hà Nội đã thống nhất thông qua Kế hoạch phát triển các phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019 - 2020 đến năm 2030 nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển số lượng phương tiện giao thông công cộng.