Cảnh báo thủ đoạn giả mạo dịch vụ Internet Banking qua Facebook

Bạn đã bao giờ được bạn bè trên mạng xã hội nhờ nhận tiền hộ qua 1 trang web nước ngoài chưa? Dù là có hay chưa, thì xin hãy đề cao cảnh giác. Bởi theo cảnh báo mới đây của ngân hàng Vietcombank, thì đây có thể là 1 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền.