Tín dụng tăng chậm lại, nợ xấu giảm về 2,5%

Mặc dù tín dụng chung đang tăng chậm lại, song hai tháng đầu năm, hoạt động cho vay tiêu dùng diễn ra sôi động và gia tăng tỷ trọng lên tới 18,3% trong cơ cấu tín dụng ngân hàng.

Tín dụng tăng chậm lại, nợ xấu giảm về 2,5%

Tín dụng 2 tháng đầu năm tăng chưa tới 2%

Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTCQG), trong tháng 1/2018 huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân đã tăng 0,5% so với cuối năm 2017 trong khi cùng kỳ hai năm 2016 và 2017 đều huy động vốn sụt giảm (lần lượt giảm 0,8% và 1,3%). Trong đó, nguồn vốn huy động trong nước vẫn đang chiếm 90,3% tổng vốn huy động. Thanh khoản toàn hệ thống trong hai tháng đầu năm vẫn được hỗ trợ rất lớn từ việc NHNN mua lượng lớn ngoại tệ và cung ứng ròng khoảng 70.000 tỷ đồng.

Tháng 1/2018, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng (bao gồm cả cho vay khách hàng và đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp) tăng khoảng 0,9% so với cuối năm 2017, thấp hơn mức tăng trưởng 1,6% của tháng 1/2017.

Đến tháng 2 vào mùa kinh doanh Tết, tín dụng cải thiện hơn khi tăng khoảng 1% với với cuối năm 2017. Trong cơ cấu tín dụng, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục giảm từ 55,2% hồi tháng 1/2017 xuống còn chiếm 53,0%.

Tháng đầu năm 2018, vốn vẫn đổ mạnh vào sản xuất công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 22,1% tổng tín dụng, cho vay hoạt động làm thuê, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình chiếm 16,5%; cho vay ngành nông lâm thủy sản chiếm khoảng 8,0%.

Đáng chú ý, tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản và xây dựng tăng trở lại lên khoảng 16,1% so với cuối năm 2017 chỉ ở mức 15,8% (cuối năm 2016 chiếm 17,1%). Điều này phản ánh chính sách siết chặt tín dụng bất động sản đã tác động điều chỉnh vốn đổ vào lĩnh vực này.

Tuy nhiên, hoạt động cho vay tiêu dùng lại sôi động hơn với tỷ trọng chiếm tới 18,3%, tăng đáng kể so với mức 12,3% cuối năm 2016 và 18% cuối năm 2017.

Về chất lượng nợ xấu, UBGSTCQG công bố tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,5% tổng dư nợ, chủ yếu nợ xấu vẫn tập trung cao ở các TCTD yếu kém, trong diện tái cơ cấu. Nợ xấu tiềm ẩn trong tất cả các khoản nợ cơ cấu lại, TPDN, và các khoản phải thu bên ngoài. Ngoài ra, một số TCTD đã mua lại nợ xấu bán cho VAMC để tự xử lý. Song từ khi Nghị quyết 42 được thực thi, nợ xấu ngân hàng có nhiều khả năng được xử lý nhanh và triệt để hơn.

>> VAMC phải xử lý 140.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2018