• Canh chừng vay ODA sắp vượt trần

    Canh chừng vay ODA sắp vượt trần

    Nhiều năm Chính phủ phải sang báo cáo để điều chỉnh, nhiều lần vượt dự toán vì quản lý không tốt rồi...