TP.HCM: Thu phí đỗ xe qua hình thức nhắn tin thanh toán từ ngày 1/8

Từ ngày 1/8, TP Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu thu phí đỗ xe trên lòng đường thông qua hình thức nhắn tin thanh toán.

TP.HCM: Thu phí đỗ xe qua hình thức nhắn tin thanh toán từ ngày 1/8

UBND TP Hồ Chí Minh vừa giao Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với Chi nhánh Viettel TP Hồ Chí Minh (thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) và UBND các quận có tuyến đường thu phí đỗ xe trên lòng đường nhằm chuẩn bị lực lượng nhân sự triển khai hoạt động thu phí đúng thời gian quy định từ ngày 1/8.

Sau khi Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh hoàn tất công tác thẩm định phương án đầu tư và quy trình vận hành hệ thống My Parking của Chi nhánh Viettel, UBND thành phố đề nghị Sở Giao thông - Vận tải xác định tỷ lệ chi phí chi trả cho việc đầu tư, quản lý và vận hành của Viettel để trình Thường trực HĐND thành phố cuối tháng 7/2018. 

UBND TP Hồ Chí Minh sẽ kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) giải quyết cấp đầu số dịch vụ tin nhắn (SMS) để thành phố tổ chức quản lý đỗ xe trên lòng đường có thu phí thông qua hình thức nhắn tin thanh toán.