TP.HCM: Tư nhân có thể đấu thầu tham gia dịch vụ công ích

Trong năm 2017, TP.HCM sẽ triển khai đấu thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích về vệ sinh mặt đường, mặt cầu.

TP.HCM: Tư nhân có thể đấu thầu tham gia dịch vụ công ích

Cụ thể, TP.HCM sẽ thí điểm phân cấp cho UBND các quận 1, 3 và 5 thực hiện vệ sinh mặt đường, mặt cầu, lề bộ hành... 

Đây là lần đầu tiên thành phố áp dụng hình thức đấu thầu dịch vụ công ích, trong đó có các thành phần kinh tế, kể cả tư nhân, tham gia. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa sẽ đa dạng thành phần tham gia, tăng chất lượng dịch vụ và giảm tải gánh nặng ngân sách cho thành phố.