Nét đẹp Việt Nam: Rộn ràng mùa gặt!

Nét đẹp Việt Nam: Rộn ràng mùa gặt!

Không chỉ doanh nhân, Thương Gia còn muốn theo bước chân của cả những người nông dân – những con người làm ra của cải vật chất để chia sẻ, lắng nghe những lo lắng, vui buồn và ghi nhận những thành công, phát triển của họ.