Trần Anh mua lại cổ phiếu của cổ đông để hủy niêm yết

CTCP Thế giới số Trần Anh (mã: TAG) đã thông qua phương án mua cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông khi thực hiện hủy niêm yết.

Trần Anh mua lại cổ phiếu của cổ đông để hủy niêm yết

Tổng số lượng mà Trần Anh muốn mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa là 180.634 cổ phiếu. Giá mua lại dự kiến không quá 34.900 đồng/cp, tương đương số tiền tối đa cần chi ra 6,3 tỷ đồng.

Nguồn vốn để mua lại cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kiểm toán tính đến thời điểm 31/3/2018 (năm tài chính 2017).

Giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến giao dịch tối đã không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đây không phải là lần đầu tiên Trần Anh thực mua cổ phiếu quỹ. Gần đây nhất, ngày 03/12/2015, Trần Anh đã mua lại 26.098 cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch lần này lên 102.614 cổ phiếu.

Trước đó, CTCP Thế Giới Di Động (mã: MWG) chính thức công bố thương vụ mua lại TAG và đến thời điểm 18/4 đã sở hữu 24,63 triệu cp TAG, tương ứng với tỷ lệ 99,27% vốn điều lệ.

Được biết, sau khi về với Thế giới Di Động, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm tại ngày 31/3/2018 của Trần Anh là số âm nên cổ phiếu công ty đã bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 25/6/2018.

Kết thúc phiên ngày 3/7, thị giá cổ phiếu TAG ở mức 34.900 đồng/cổ phiếu và không có giao dịch nào được khớp lệnh.

Trong một phát biểu của ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MWG hồi đầu năm 2018 cho biết, năm nay, cả mảng dược hay thương vụ kế hoạch phát triển cho Trần Anh đều không là mối quan tâm của Thế giới di động, mà sẽ dồn lực cho mảng Bách Hóa Xanh.

 >> Hậu sáp nhập, Trần Anh lần đầu báo lỗ