• Đài thiên văn 80 tỷ đồng sắp khánh thành ở Hà Nội

    Đài thiên văn 80 tỷ đồng sắp khánh thành ở Hà Nội

    Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, Đài quan sát thiên văn và Nhà chiếu hình vũ trụ ở Hà Nội sẽ được đưa vào hoạt động từ tháng 6/2018 với nhiều thiết bị quan sát hiện đại.