Trường Hải: Lãi ròng tăng 17%, đạt 42% kế hoạch trong 6 tháng

6 tháng đầu năm 2018, Trường Hải đạt 27,751 tỷ đồng doanh thu và hơn 3,003 tỷ đồng lãi ròng, tăng lần lượt 9% và 17% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2018 của CTCP Ô tô Trường Hải (OTC: THA), doanh thu trong kỳ đạt 14,505 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ 10%, lợi nhuận gộp tăng hơn 32% lên hơn 3,014 tỷ đồng.

Doanh thu và chi phí tài chính biến động theo chiều hướng có lợi cho doanh nghiệp. Trong đó, doanh thu tài chính gấp hơn 2 lần cùng kỳ, đạt hơn 342 tỷ đồng; chi phí tài chính và chi phí lãi vay đều giảm, lần lượt ghi nhận 225 tỷ đồng và 136 tỷ đồng.

Về các khoản mục chi phí còn lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận khoảng 470 tỷ đồng, tăng 25% và 41% so với cùng kỳ năm 2017.

Kết quả, trong quý 2/2018, THA đạt 2,226 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1,977 tỷ đồng lãi ròng, đều tăng trên 50% so với quý 2/2017.

Quảng cáo

Theo BCTC soát xét bán niên 2018, lũy kế 6 tháng đầu năm THA đạt 27,751 tỷ đồng doanh thu và hơn 3,003 tỷ đồng lãi ròng, tăng 9% và 17% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng tài sản của Thaco sau nửa năm tăng 8,6% lên 65.731 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 66% chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn 12.115 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm và hàng tồn kho 28.745 tỷ đồng, tăng 4%. Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định hơn 9.253 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, Thaco đang vay 15.124 tỷ đồng, trong đó 93% là nợ vay ngắn hạn. Lợi nhuận lũy kế đến cuối tháng 6 của doanh nghiệp ở mức 9.746 tỷ đồng, bên cạnh khoản thặng dư vốn cổ phần gần 29,8 tỷ đồng và vốn khác của chủ sở hữu gần 15,8 tỷ đồng.

Được biết, năm 2018, Trường Hải đặt kế hoạch doanh thu thuần 73,548 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7,075 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Trường Hải đã đạt 38% kế hoạch, còn lợi nhuận sau thuế hơn 42%.

Vừa qua, Thaco công bố hợp tác chiến lược với CTCP Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai, hai đại diện của Thaco làông Nguyễn Hùng Minh, Phó Chủ tịch HĐQT và ông Trần Bảo Sơn, Phó TGĐ được đề cử làm thành viên HĐQT thay thế cho 2 thành viên đã từ nhiệm trước đó là ông Đoàn Nguyên Thu (ngày 7/8) và ông Nguyễn Ngọc Ánh (10/8).

 

Có thể bạn quan tâm

Từng vướng vòng lao lý với án tù chung thân, sau khi được ân xá ông Mai Văn Huy đã và đang xây dựng NSH Petro trở thành một doanh nghiệp hàng đầu Đồng bằng Sông Cửu Long và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Thứ hai, 01/06/2020