Từ đầu năm 2020, NNNN sẽ siết mạnh tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn

Từ 1/1/2020 đến 30/9/2020, tỷ lệ tối đa của vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 40%.

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 22/2019 quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo thông tư, từ 1/1/2020 đến 30/9/2020, tỷ lệ tối đa của vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 40%. Giai đoạn 1/10/2020 - 30/9/2021 tỷ lệ tối đa là 37%; từ 1/10/2021 đến 30/9/2022 là 34%; sau 1/10/2022 là 30%.

Quảng cáo

Bên cạnh giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, NHNN tăng hệ số rủi ro kinh doanh bất động sản từ 150% lên 200%.

Đối với các khoản phải đòi khác có giá trị từ 4 tỷ đồng trở lên (sau khi trừ đi khoản phải đòi của khách hàng đã áp dụng hệ số rủi ro 50%) sẽ bị áp hệ số rủi ro 120%, có hiệu lực từ 1/1/2020 đến hết 31/12/2020 và sau đó sẽ nâng lên 150% từ 1/1/2021.

Trong dự thảo, các khoản phải đòi của cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống mà dư nợ gốc của một khách hàng có giá trị từ 3 tỷ đồng trở lên thì hệ số rủi ro là 150%.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trong năm 2020 VAMC dự kiến sẽ phát hành tối đa 15.000 tỷ đòng trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu của các ngân hàng yếu kém có tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3%.

Chủ nhật, 31/05/2020