Tỷ lệ nợ xấu vẫn dưới 3% nhưng nợ xấu có nguy cơ gia tăng trở lại

Tính đến 30/6/2017, nợ xấu của các TCTD báo cáo khoảng 157 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2016, tỷ lệ nợ xấu khoảng 2,9% (năm 2016 khoảng 2,6%).

Tỷ lệ nợ xấu vẫn dưới 3% nhưng nợ xấu có nguy cơ gia tăng trở lại

Số liệu này vừa được Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) đưa ra trong Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017.

Theo NFSC, huy động vốn 8 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng khá, ước tăng 9,1% so với cuối năm 2016. Trong đó, tiền gửi khách hàng ước tăng khoảng 8,7% so với năm 2016, phát hành GTCG ước tăng 18,6%.

Đặc biệt, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các NH tiếp tục tăng. Tính đến hết tháng 8/2017, tiền gửi KBNN là khoảng 160 nghìn tỷ đồng, tăng 68% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, tín dụng tháng 8 tiếp tục có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Ước tính đến hết tháng 8/2017, tín dụng tăng 11,5% so với cuối năm 2016. Tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục xu hướng giảm, tín dụng ngắn hạn ước tăng 14,1%, chiếm 45,9% tổng tín dụng. Tín dụng trung và dài hạn ước tăng 8,8%, chiếm 54,1% tổng tín dụng.

Cơ cấu tín dụng theo loại tiền duy trì ổn định, tín dụng VND chiếm khoảng 91,5%, tín dụng ngoại tệ chiếm 8,5% tổng tín dụng. Đáng lưu ý là tín dụng ngoại tệ tăng 11,5%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 (1,7%).

NFSC cho biết thêm, tính đến hết tháng 7/2017, lợi nhuận sau thuế của các TCTD đạt 41 nghìn tỷ đồng, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu đóng góp từ hoạt động tín dụng và dịch vụ. Lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng mạnh do: tín dụng tăng cao, tỷ lệ thu nhập lãi thuần cận biên tăng lên mức 2,9%.

Về nợ xấu, tính đến 30/6/2017, nợ xấu các TCTD báo cáo khoảng 157 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2016, tỷ lệ nợ xấu khoảng 2,9% (năm 2016 khoảng 2,6%).

Theo Viettimes.vn