Ấn hành “Bộ sách Mỹ” kể về những nhà lập quốc Hoa Kỳ và câu chuyện kiến tạo quốc gia

Ấn hành “Bộ sách Mỹ” kể về những nhà lập quốc Hoa Kỳ và câu chuyện kiến tạo quốc gia

Buổi tọa đàm "Những nhà lập quốc Hoa Kỳ và câu chuyện kiến tạo quốc gia” đã giúp hiểu hơn về con người đã lập nên nước Mỹ và những ảnh hưởng của họ đến sự hình thành văn hóa và tính cách Mỹ thông qua “bộ sách Mỹ” do Công ty Cổ phần Sách Omega ấn hành.