5 cách để lãnh đạo trong kỷ nguyên của thay đổi

Ai nói thay đổi nhất thiết phải khó khăn? Chuyên gia thay đổi tổ chức Jim Hemerling đưa ra 5 quy tắc tập trung vào việc đặt con người lên trước để biến việc cải tổ cơ cấu công ty trở thành nhiệm vụ hào hứng và đầy phấn khích cho tất cả mọi người.

Theo Ted