Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể và não bộ khi thiếu ngủ?

rong video dưới đây, Matthew Walker - giáo sư thần kinh học và tâm lý học tại trường Đại học California, Hoa Kỳ - sẽ cho chúng ta biết về tầm quan trọng của giấc ngủ cũng như những tác động vô cùng to lớn của việc thiếu ngủ đối với bộ não và cơ thể.

Nguồn: Business Insider