Kiên tâm để thành công

Thành công đúng đắn cho một người phải là mỗi ngày anh tiến bộ hơn chính anh ngày hôm trước về năng lực lao động, trí tuệ, đạo đức và tình yêu nhân loại. Kết quả thành công phản ánh gián tiếp qua chất lượng sống cá nhân và trực tiếp hiệu quả lao động mà qua đó anh đóng góp cho xã hội, đóng góp cho nhiều người khác. Với định nghĩa này, ước muốn thành công trở thành đồng nghĩa với luôn khao khát rèn luyện phẩm chất bản thân và cống hiến cho xã hội.


Khổng Tử là nhà tư tưởng vĩ đại thời kỳ Trung Quốc cổ đại – sáng lập nên Nho giáo, coi nhà nho là người đóng góp cho xã hội, biết xử sự đúng lẽ trời, người được thiên hạ chờ đợi để giúp việc đời. Nói một cách đơn giản, ông đã chỉ ra cách sống hài hoà với vũ trụ và đưa quy luật muôn đời này vào xã hội, mang lại lợi ích cho mọi người.

Nhiều luận điểm của ông vẫn có sức sống và ý nghĩa vượt thời đại giúp cho con người hướng đến sự Thành công. Điều “Nhân” là hạt nhân trong học thuyết của Khổng Tử. Nhân là thương người (ái nhân),“điều mình không muốn thì cũng đừng đem áp dụng cho người khác”, “mình muốn lập thân thì cũng giúp người khác lập thân, mình muốn thành công thì cũng giúp người khác thành công” là nội dung cơ bản của học thuyết về Nhân của Khổng Tử. Ông cho rằng, phẩm chất chất phác, tình cảm chân thực là điều kiện cần thiết để trau dồi đức “Nhân”, những người thích chau chuốt, hình thức, khéo nói, hay khoe là ít đức “Nhân”.